Natrag
SEPA izravno terećenje - Financijska agencija Fina

Najpraktičnije rješenje za SEPA izravno terećenje

U suradnji s Finom, TIS Grupa razvila je rješenje koje omogućuje efikasnije upravljanje naplatom potraživanja!

Fina

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) je jedinstveno područje plaćanja koje trenutno obuhvaća 34 zemlje članice EU te Irsku, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino. Cilj SEPA-e je uspostaviti jedinstven sustav platnog prometa unutar Eurozone i europskih zemalja koje, uz korištenje vlastite valute, plaćanje u eurima provode kroz zajedničku SEPA infrastrukturu.
Aplikacija FinTIS omogućava poslovnim korisnicima da u ulozi primatelja sredstava koriste platnu uslugu – izravno terećenje po SEPA pravilima. Platna usluga olakšava poslovnim korisnicima praćenje likvidnosti i naplatu potraživanja od svojih korisnika, bilo da je riječ o fizičkim ili pravnim osobama. Aplikacija se može koristiti kao servis za nadogradnju vlastitog aplikativnog rješenja ili kao cjelokupno samostalno rješenje. Primjenjivo je i za male i velike poslovne korisnike, s mogućnošću definiranja funkcionalnosti koje se želi koristiti.
Izvršavanje i primanje plaćanja odvija se pod jednakim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o lokacijama platitelja i primatelja.

U platnom prometu koriste se dva SEPA platna instrumenta: SEPA kreditni transferi i SEPA izravno terećenje koje se kao nova usluga u Hrvatskoj primjenjuje od 2017. Ova vrsta plaćanja odvija se na temelju potpisane suglasnosti koju platitelj daje primatelju plaćanja, a predstavlja sigurniji i efikasniji način izvršenja platne transakcije u definiranom roku. Efikasnije upravljanje likvidnošću i transparentna naplata potraživanja te standardizirani format datoteka za zadavanje transakcija samo su neke od prednosti ove vrste plaćanja.

Efikasno, brzo i pouzdano rješenje

Upravo je u području izravnog terećenja u suradnji s Financijskom agencijom (FINA) TIS Grupa razvila FinTIS, rješenje koje pojednostavljuje prikupljanje i upravljanje suglasnostima platitelja, pruža podršku za kreiranje naloga SEPA izravnog terećenja te omogućuje konvertiranje podataka za plaćanje iz različitih izvora (Excel tablica, web servis) u datoteku s transakcijama SEPA izravnog terećenja.

FinTIS je nastao je kao odgovor na potrebe poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj da jednostavno i efikasno povežu svoje IT sustave poslovanja s uslugom SEPA izravnog terećenja. Ovo rješenje omogućuje pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u ulozi primatelja plaćanja efikasnije upravljanje potraživanjima, a platiteljima bezbrižnost u plaćanju računa.

FinTIS je u potpunosti usklađen s europskim SEPA standardom te na najjednostavniji i najefikasniji način omogućava korištenje platnog instrumenta SEPA izravnih terećenja.
Kako FinTIS doprinosi radu poslovnih subjekata?

Olakšavajući im poslovanje!

Korištenjem platne usluge izravno terećenje poslovni korisnici imaju kontrolu i uvid u naplatu svojih potraživanja, što direktno utječe na praćenje i kontrolu likvidnosti, a aplikacija FinTIS im omogućava jednostavan i standardiziran proces pripreme za naplatu izravnim terećenjem. U sustavu se definira točan datum naplate i prikupljanje povratnih informacija u slučaju neuspješne naplate. Razmjena informacija sa svim sudionicima je standardizirana i omogućava automatiziranu komunikaciju sa svim sudionicima poslovnog procesa, uključujući financijske institucije. Osim zakonski propisanih, aplikacija sadržava funkcionalnosti koje olakšavaju rad i praćenje procesa.
Uz FinTIS tvrtke

  • koriste velik broj šalterskih mjesta Fine za potrebe vlastitog poslovanja
  • osim na vlastitim ili lokacijama Fine, mogu koristiti rješenje i kod nekog trećeg u svoje ime
  • implementiraju SEPA izravna terećenja uz integraciju s vlastitim ERP sustavom
  • iniciraju uplate od krajnjeg korisnika usluge i tako efikasnije upravljaju potraživanjima od krajnjih korisnika svojih usluga.

Zahvaljujući FinTIS-u tvrtke jednostavno i bez potrebe za razvojem vlastitih tehnoloških rješenja povezuju IT sustave za poslovanje, poput ERP-a, s funkcionalnostima za SEPA izravno terećenje!

Sustav osigurava tvrtkama da korištenjem jednostavne web-aplikacije upravljaju ugovorenim uslugama i suglasnostima dobivenim od krajnjih korisnika. Također, putem web-servisa automatski ili preko sučelja web aplikacije mogu zaprimati ili slati suglasnosti za SEPA izravna terećenja te ih izravno integrirati u svoj IT sustav.
FinTIS uz korištenje Finine infrastrukture omogućuje brzu implementaciju funkcionalnosti i ugovaranje usluge SEPA izravnih terećenja s krajnjim korisnicima, izradu SEPA naloga u odgovarajućem SEPA formatu za slanje na izvršenje bankama te primitak odgovora o statusu provedbe naloga.


Benefiti korištenja FinTIS rješenja

Osim što poslovanje čini jednostavnijim i učinkovitijim, FinTIS ne zahtijeva dodatna ulaganja u razvoj vlastitog rješenja za povezivanje poslovnih sustava s funkcionalnostima za SEPA izravno terećenje.

 

Radite s nama