Natrag

11Educiranje

 Kombinacijom tehničkog i poslovnog znanja njegujemo kulturu učenja standardiziranim i prilagođenim edukacijama. Dijelimo znanje na četiri kontinenta u suradnji s partnerima. Kontinuirano educiramo i naše zaposlenike.

Educiranje

Kombinacijom tehničkog i poslovnog znanja njegujemo kulturu učenja standardiziranim i prilagođenim edukacijama. Dijelimo znanje na četiri kontinenta u suradnji s partnerima. Kontinuirano educiramo i naše zaposlenike.

Radite s nama