#sendd #tis #sabol #ai #ml #amcham #euproject

News

Izvor: AmCham, News&Views, 20. travnja 2021.

Projekt se realizira u suradnji s Poliklinikom dr. Sabol, te je sufinanciran sredstvima iz EU fondova za istraživanje, razvoj i inovaciju.

Radite s nama