Natrag

08eDrive

Inovativna i jednostavna digitalna poslovna aplikacija pomaže u upravljanju procesima u transportu i logistici.

eDrive aplikacija aktivna je u online i offline opciji. Njezinim korištenjem smanjuje se mogućnost pogrešaka, jer korisnika zvučnim i vizualnim signalima informira o prijevozu robe, planu vožnje ili narudžbama. Aplikacija je i zamjena za dokumentaciju u papirnatom formatu zbog mogućnosti potpisivanja dokaza o isporuci (Proof of Delivery). Osim geolokacije za praćenje aktivnosti vozača, korisnik može koristiti i funkciju unosa barkoda i navigacije. Aplikacija se koristi na Android uređajima.

Radite s nama