Media

Obavijest o pripajanju društva TIS Grupa, d.o.o društvu TIS – Objektni informacijski sustavi, d.o.o. i promjeni imena Društva Preuzimatelja

TIS GRUPA

Nakon višemjesečne reorganizacije, s ciljem poboljšanja efikasnosti, konsolidacije poslovanja i prilagodbe tržišnim uvjetima, zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 23.11.2022.g., izvršeno pripajanje  društva TIS GRUPA, telematički inženjering i software, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 33, (MBS): 080314579, OIB: 11952101897, EUID: HRSR.080314579, kao Pripojeno društvo, društvu TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI, društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 33, (MBS): 080011543, OIB: 62434408100, EUID: HRSR.080011543 (Društvo preuzimatelj).

Danom donošenja Rješenja o pripajanju, cjelokupna imovina, sva prava i obveze Pripojenog društva prelaze na Društvo preuzimatelja, a Društvo preuzimatelj postaje vlasnikom sve materijalne i nematerijalne imovine i prava Pripojenog društva kao sveopći pravni sljednik.

Istovremeno, naziv Društva preuzimatelja nakon izvršenog pripajanja promijenjeno je na način da nova tvrtka Društva Preuzimatelja glasi:

TIS GRUPA, d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti,  

skraćena tvrtka: TIS GRUPA d.o.o.

OIB: 62434408100

MBS: 080011543

IBAN: HR8823400091110297990, Privredna banka Zagreb d.d.

Ulica Vjekoslava Heinzela 33

10 000 Zagreb

Predmet poslovanja i uprava Društva preuzimatelja nakon izvršenog pripajanja ostaju neizmijenjeni.

Ljubazno molimo da ažurirate ove izmjene u Vašim poslovnim knjigama, a za sva dodatna pojašnjenja dostupni smo na adresi elektroničke pošte info@tis.hr.

 

Tko smo