Webinars

Finished

U skladu s klimatskom i energetskom politikom koju Europski parlament vodi, EPREL regulativa stvorena je zbog pojačane potražnje za električnim proizvodima.

Finished

Dok menadžerski timovi preispituju poslovanje nakon Covida-19 i lockdowna, prebacujući fokus s kratkoročne profitabilnosti i učinkovitosti na otpornost i očuvanje poslovanja, postavlja se pitanje kako nastaviti i kojim smjerom krenuti. 

Work with us